طراحي ساختمان‌هاي بتن مسلح: بر مبناي مبحث نهم از مجموعه مقررات ملي (طرح و اجراي سازه‌هاي بتن مسلح) و آيين‌نامه بتن ايران (آبا)

کد شناسه :10448
طراحي ساختمان‌هاي بتن مسلح: بر مبناي مبحث نهم از مجموعه مقررات ملي (طرح و اجراي سازه‌هاي بتن مسلح) و آيين‌نامه بتن ايران (آبا)
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر