بوطيقاي متن، بوطيقاي صدا: جستارهايي در تحليل موسيقي راك همراه با مقاله‌ي نسل من، مخاطبان، شيفتگان، خرده‌فرهنگ‌ها

کد شناسه :1623
بوطيقاي متن، بوطيقاي صدا: جستارهايي در تحليل موسيقي راك همراه با مقاله‌ي نسل من، مخاطبان، شيفتگان، خرده‌فرهنگ‌ها
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر