101 راه خلاق ايده‌يابي: چه مي‌شود اگر ...؟ ابزاري براي توسعه‌ي كارآفريني

کد شناسه :5340
101 راه خلاق ايده‌يابي: چه مي‌شود اگر ...؟ ابزاري براي توسعه‌ي كارآفريني
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر