سياوش‌خواني [فيلمنامه] و نيز براي اجراي زنده در توس فردوسي و ميدان‌هاي بزرگ همه‌ي روستاها و پهنه‌ي ميان چادرهاي همه‌ي ايل‌‌ها

کد شناسه :8912
سياوش‌خواني [فيلمنامه] و نيز براي اجراي زنده در توس فردوسي و ميدان‌هاي بزرگ همه‌ي روستاها و پهنه‌ي ميان چادرهاي همه‌ي ايل‌‌ها
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر