قواعد و زبان خصوصي از نظر ويتگنشتاين

کد شناسه :19412
قواعد و زبان خصوصي از نظر ويتگنشتاين
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر