اسكارلت و آيوي 2 : اتاق پنهان

کد شناسه :4116
اسكارلت و آيوي 2 : اتاق پنهان

اثري است از سوفي كلورلي به ترجمه ي شهره نورصالحي و چاپ انتشارات پيدايش.
دختري به نام ويولت در مدرسه ي رودووك به خاطر تهديد به برملا كردن راز معلم بدجنسش توسط او ناپديد مي شود. اسكارلت كه ماجرا را ديده به ديوانگي محكوم شده و به دور از اطلاع خانواده اش در آسايشگاه حبس مي شود. آيوي خواهر دوقلوي او بعد از مدت ها توسط نشاني هايي كه خواهرش برايش گذاشته است، پيدايش كرده واز آن جا نجاتش مي دهد. حال با بازگشت دوباره او به مدرسه، دزدي هاي زيادي اتفاق مي افتد كه متهم رديف اول آن ها اسكارلت است. او به كمك آيوي و آريادني تصميم دارد پرده از راز بزرگ و مخوف مدرسه ي رودووك برداشته و بي گناهي خود را ثابت كند.
گزيده اي از كتاب
كتابدار از جايش بلند شد و بي صدا بهم اشاره كرد دنبالش بروم. تو راهروي بين قفسه ها راه افتاد و مرا به قسمت نيمه تاريكي از كتابخانه برد كه بوي كاغذ كهنه و كپك زده مي داد. صداي پاهاي مان تو اتاق خالي مي پيچيد. آن قسمت از كتابخانه به نظر كمي متروك مي آمد و معلوم بود مدت هاست بهش توجهي نشده. كتاب هاي كهنه و از هم در رفته اي قفسه هارا پر كرده بودند كه فكر مي كردي كافي است به شان دست بزني تا پودر بشوند و بريزند زمين.
كتابدار زمين را نشان داد. رد انگشتش را گرفتم.
چشمم به جاي پاهاي خاك آلودي افتاد كه وارد جا كتابي شده بودند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر