نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگاه نو معتزله (با تأکید بر دیدگاه نصر حامد ابوزید)

کد شناسه :12432
نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگاه نو معتزله (با تأکید بر دیدگاه نصر حامد ابوزید)
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر