قدرت پشیمانی / چگونه نگاه به گذشته باعث پیشرفتمان می شود

کد شناسه :94399
قدرت پشیمانی / چگونه نگاه به گذشته باعث پیشرفتمان می شود

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر