بوطیقای متن، بوطیقای صدا: جستارهایی در تحلیل موسیقی راک همراه با مقاله‌ی نسل من، مخاطبان، شیفتگان، خرده‌فرهنگ‌ها

کد شناسه :1623
بوطیقای متن، بوطیقای صدا: جستارهایی در تحلیل موسیقی راک همراه با مقاله‌ی نسل من، مخاطبان، شیفتگان، خرده‌فرهنگ‌ها
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر