بابا لنگ دراز

کد شناسه :8061
بابا لنگ دراز

شخصيت اصلي داستان، « جودي آبوت » دختر سرزنده و باهوشي است كه در يك پرورشگاه بزرگ مي شود اما با پشتيباني ماليِ حاميِ ناشناس خود مي تواند به مدرسه خصوصي راه يابد.
جودي كه حامي خود را نمي شناسد و فقط در يك نگاه از پشت سر ديده است، او را « بابا لنگ دراز » مي نامد و اغلب درباره زندگي و فعاليت هايش به او نامه مي نويسد (رمان در قالب همين نامه ها روايت مي شود).
جودي در مدرسه به سختي تلاش مي كند تا فاصله فرهنگي خود با جامعه پيرامونش را كه ناشي از بزرگ شدن در انزواي پرورشگاه است، جبران كند. در پايان، «بابا لنگ دراز» خود را معرفي مي كند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر