انجمن شاعران مرده

کد شناسه :33753
انجمن شاعران مرده

ماجراهاي رمان در صدمين سال تأسيس دبيرستان ولتون واقع شده است. رمان درباره ي معلّمي به اسم جان كيتينگ هستش كه در اولين جلسه تدريس نشان مي ده كه روشي نو ومتفاوت با شيوه قديمي مدرسه شبانه روزي بولتون، داره. بچه هاي كلاس با تحقيق دربارهٔ آقاي كيتينگ مي‌فهمند او در جواني در همين كالج محفلي را اداره مي‌كرده به نام محفل شاعران مرده، هفت نفر از شاگردانش تصميم مي‌گيرند اين محفل را دوباره به را بيندازند. اما با اتفاقاتي كه در آينده رخ مي دهد اعضاي انجمن، مجبور به امضاي حكمي مي شوند كه….
انجمن شاعران مُرده زيستن از ژرفاي وجود را القا مي‌كند و اين‌گونه، راه رهايي از نابودي و مرگ را در زندگي آگاهانه مي‌داند:
«...هرآنچه را كه زندگي نبود ريشه‌كن كنم، تا آن دم كه مرگ به سراغم مي‌آيد، چنين نپندارم كه نزيسته‌ام.»
معلم جديد سعي دارد كه چگونه لذت بردن از زبان و واژه‌ها را به آنان آموزش دهد و آنها را به اين نتيجه برساند كه واژگان و انديشه‌ها، قدرت تغيير جهان را دارند.
دانش‌آموزان كلاس كيتينگ ياد مي‌گيرند كه مراد خود را از خلاف‌آمد عادت بطلبند و به اين باور برسند كه هرچه خلاف‌آمد عادت باشد، قافله‌سالار سعادت آنها خواهد بود. براي لحظه‌اي هم كه شده از عادات هميشگي دست مي‌شويند و آن‌گونه زندگي مي‌كنند كه خودشان مي‌خواهند. ثارو معتقد است كه عمر بيشتر انسانها در يأسي خاموش سپري مي‌شود و اين اثر بر آن است كه خوانندگان خود را از تن دادن به چنين زندگي بي‌حاصلي رهايي بخشد و آنان را به قدم نهادن در راهي جديد ترغيب كند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر