گزارش دشواریهای دیوان خاقانی: بیتها و تعبیرهای پیچیده، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری

کد شناسه :7655
گزارش دشواریهای دیوان خاقانی: بیتها و تعبیرهای پیچیده، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر